Latest videos
00:03:47
Shetrunji Nadi Ni Pass
Mahavir Shah
13 views - 2019-01-14T11:54:42+00:00
00:36:47
Sakal Tirth Vandana | Mahavir Shah
Mahavir Shah
4 views - 2019-01-14T11:51:36+00:00
00:53:14
18 PaapSthanak | Mahavir Shah
Mahavir Shah
3 views - 2019-01-14T11:51:03+00:00
00:12:57
Matru Pitru Vandana | Mahavir Shah
Mahavir Shah
2 views - 2019-01-14T11:40:52+00:00
Top videos
00:03:34
Laagni | By Ashish Mehta
Ashish Mehta
21 views - 2019-01-04T01:20:21+00:00
00:02:31
Hoon chu tamaro | Mahavir shah
Mahavir Shah
19 views - 2019-01-14T11:34:43+00:00
00:03:47
Shetrunji Nadi Ni Pass
Mahavir Shah
13 views - 2019-01-14T11:54:42+00:00
00:05:38
Jirawala Na Dada
Ashish Mehta
27 views - 2019-01-08T07:39:14+00:00
Bhakti Geet Videos
00:03:47
Shetrunji Nadi Ni Pass
Mahavir Shah
13 views - 2019-01-14T11:54:42+00:00
00:53:14
18 PaapSthanak | Mahavir Shah
Mahavir Shah
3 views - 2019-01-14T11:51:03+00:00
00:33:58
Navdha Bhakti
Mahavir Shah
2 views - 2019-01-14T11:36:49+00:00
00:02:31
Hoon chu tamaro | Mahavir shah
Mahavir Shah
19 views - 2019-01-14T11:34:43+00:00
00:03:28
Chok puravo | Mahavir shah
Mahavir Shah
3 views - 2019-01-14T11:32:36+00:00
00:07:10
Manu Pyara
Ashish Mehta
15 views - 2019-01-08T07:40:46+00:00
00:04:03
Vitraagi teri dhun laagi
Ashish Mehta
13 views - 2019-01-08T07:40:25+00:00
00:03:58
Saraswati vandna
Ashish Mehta
18 views - 2019-01-08T07:39:50+00:00
Guru Vandana Videos
Mata - Pita Vandana Videos
00:12:57
Matru Pitru Vandana | Mahavir Shah
Mahavir Shah
2 views - 2019-01-14T11:40:52+00:00
Tirth Vandana Videos
00:36:47
Sakal Tirth Vandana | Mahavir Shah
Mahavir Shah
4 views - 2019-01-14T11:51:36+00:00
Next up
loading....